Race 8

THE SAUDI CUP | 8:35 PM

  • Total prize (USD)
    20,000,000
  • Prize breakdown (USD)
    1st 10,000,000 2nd 3,500,000 3rd 2,000,000 4th 1,500,000 5th 1,000,000 6th 600,000 7th 500,000 8th 400,000 9th 300,000 10th 200,000
  • Conditions
    4YO+ 1800m Dirt
No. Horse name Trainer Country Weight
1
Noriyuki Hori
Japan
57kg
2
Bob Baffert
United States
57kg
3
Koichi Shintani
Japan
57kg
4
Moutaib Almulawah
KSA
57kg
5
Tetsuya Kimura
Japan
57kg
6
Yasuo Tomomichi
Japan
57kg
7
Yoshito Yahagi
Japan
57kg
8
Bhupat Seemar
UAE
57kg
9
Moutaib Almulawah
KSA
57kg
10
4 YO - C
Bob Baffert
United States
57kg
11
Hideaki Fujiwara
Japan
57kg
12
Naif Almandeel
KSA
55kg
13
Naif Almandeel
KSA
55kg
14
Julio Olascoago
Uruguay
-
15
Abdullah Mishriff
KSA
-
16
Mohammed Aldugish
KSA
-
17
Hamad Al Rasheed
KSA
-
18
Abdullah Mishriff
KSA
-
19
Abdulaziz Almousa
KSA
-
20
Abdullah Mishriff
KSA
-
21
Salem bin Ghadayer
UAE
-
22
Mohammed Alhirabi
KSA
-
23
Saeed bin Suroor
UAE
-
24
Salem bin Ghadayer
UAE
-
25
Saeed bin Suroor
UAE
-
26
William Haggas
United Kingdom
-
27
Rashed Daban
KSA
-
28
Mohammed Alhirabi
KSA
-
29
Musabbeh Al Mheiri
UAE
-
30
Abdullah Mishriff
KSA
-
31
7 YO - H
Paulo Lobo
United States
-
32
Mohammed Alhirabi
KSA
-
33
Nicholas Bachalard
KSA
-
34
Fawaz Alghareeban
KSA
-
35
Saeed bin Suroor
UAE
-
36
Naif Almandeel
KSA
-
37
Abdulaziz Bin Jalal
KSA
-
38
Moutaib Almulawah
KSA
-
39
Bader Rezaiq
KSA
-
40
Musabbeh Al Mheiri
UAE
-
41
Hussein Alshoieb
KSA
-
42
Hussein Alshoieb
KSA
-
43
Fawaz Alghareeban
KSA
-
44
Saeed bin Suroor
UAE
-
45
Mamdouh Alali
KSA
-
46
Fawaz Alghareeban
KSA
-
47
Naif Almandeel
KSA
-
48
Fawzi Nass
Bahrain
-
49
6 YO - H
Bedan Alsubaie
KSA
-
50
Charlie Appleby
UAE
-
51
Bader Rezaiq
KSA
-
52
Mohammed Alhirabi
KSA
-
53
Bader Rezaiq
KSA
-
54
Bhupat Seemar
UAE
-
55
Fawaz Alghareeban
KSA
-
56
Daisuke Takayanagi
Japan
-
57
Abdullah Mishriff
KSA
-
58
Abdullah Albadah
KSA
-